Obwieszczenie

Zarząd Klubu Hokejowego informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku, stosownie do treści paragrafu 17 Statutu KH Dębica, Zarząd KH Dębica podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 30 czerwca 2020 roku godz. 17.00 w jadalni SP nr 5 w Dębicy, ul. Paderewskiego 4. Stosownie do brzmienia paragrafu 17 pkt. 8 Statutu…
Czytaj więcej

Realizujeny program ,,rozwiązywanie problemów alkoholowych”

Alkoholizm stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Wzrasta spożycie alkoholu wśród dzieci i młodzieży i obniża się wiek inicjacji alkoholowej. W świetle tych danych wyłania się konieczność profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Do tych działań przyłącza się KH Dębica, który zaplanował realizację programu sportowego w połączeniu z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, pod nazwą”100% Trzeźwości = 100% Możliwości”.…
Czytaj więcej

MIKOŁAJKI NA LODZIE

Zarząd KH Dębica dzięki uprzejmości Burmistrzów i Rady Miasta Dębica przy wsparciu pani dyrektor Marty Pawełko, organizuje Turniej Mikołajkowy połączony ze spotkaniem z Mikołajem i prezentami dla zawodników. Turniej ten rozegrany zostanie pomiędzy Mini Hokejem i Żakami Młodszymi KH Dębica a Niedźwiadkami Sanok. Jednodniowa impreza zaplanowana została na niedzielę 8 grudnia od godziny 14.00 w…
Czytaj więcej