Kategoria: Bez kategorii

Zgrupowanie sportowe w Sanoku 03-08.01.2021 r.

Klub Hokejowy Dębica w trakcie trwania ferii zimowych organizuje zgrupowanie sportowe w Sanoku podczas, którego przewidziano m.in. 10 specjalistycznych jednostek na lodzie, 8 jednostek ogólnorozwojowych, zajęcie teoretyczne i mecze ligowe. Możliwe będzie również wejście na basen (uzależnione jednak od obostrzeń sanitarnych). INFORMACJE ORGANIZATORA: TERMIN OBOZU: 03.01.2021 r. – 08.01.2021 r. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA: Dom…
Czytaj więcej

Obwieszczenie

Zarząd Klubu Hokejowego informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku, stosownie do treści paragrafu 17 Statutu KH Dębica, Zarząd KH Dębica podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 30 czerwca 2020 roku godz. 17.00 w jadalni SP nr 5 w Dębicy, ul. Paderewskiego 4. Stosownie do brzmienia paragrafu 17 pkt. 8 Statutu…
Czytaj więcej

Realizujeny program ,,rozwiązywanie problemów alkoholowych”

Alkoholizm stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Wzrasta spożycie alkoholu wśród dzieci i młodzieży i obniża się wiek inicjacji alkoholowej. W świetle tych danych wyłania się konieczność profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Do tych działań przyłącza się KH Dębica, który zaplanował realizację programu sportowego w połączeniu z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, pod nazwą”100% Trzeźwości = 100% Możliwości”.…
Czytaj więcej