KH DĘBICA

Klub Hokejowy Dębica jest klubem sportowym dla wszystkich grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem grup uczniowskich i młodzieży. Treningi prowadzimy na miejskim krytym lodowisku MOSiR w Dębicy przy ul.Piłsudskiego 19. Celem Klubu jest rozwijanie i popularyzacja sportu hokeja na lodzie oraz różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.