Realizujeny program ,,rozwiązywanie problemów alkoholowych”

11 lutego 2020

Alkoholizm stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Wzrasta spożycie alkoholu wśród dzieci i młodzieży i obniża się wiek inicjacji alkoholowej. W świetle tych danych wyłania się konieczność profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Do tych działań przyłącza się KH Dębica, który zaplanował realizację programu sportowego w połączeniu z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, pod nazwą”100% Trzeźwości = 100% Możliwości”. Przesłanie to kierowane jest do młodych zawodników klubu i młodzieży mieszkającej w Dębicy. Klub KH Dębica w 2020r. nie będzie posiadał własnego obiektu z lodowiskiem, w którym to można by było przeprowadzać treningi hokeja na lodzie. Podstawowe działanie antyalkoholowe zostało oparte na cyklu treningów  jazdy na rolkach hokejowych w okresie styczeń-sierpień 2020 r. Młodzież dębicka widząc jak trenują zawodnicy w klubie sportowym może zobaczyć jak spędzać czas aktywnie aby nie trzeba było go zastępować spożywaniem alkoholu. Ma to też  uświadamiać o zagrożeniach płynących ze spożywania alkoholu i pokazać, że można żyć w trzeźwości dzięki uprawianiu sportu. Odbiorcą tego programu jest młodzież w wieku od 9 do 15 roku życia.