SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI

27 lipca 2019

W dniu 25.07.2019 r. odbyło się spotkanie zapoznawcze nowego Klubu z Rodzicami. Zebranie to rozpoczęło się od przedstawienia Pani Dyrektor MOSiR – Marty Pawełko, która później zabrała głos. Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie nowego Zarządu Klubu, w którego skład wchodzą: Rafał Wrona – Prezes Zarządu, Renata Baran – Wiceprezes Zarządu, Arkadiusz Burnat – Sekretarz, Joanna Stasiowska – Skarbnik, Michał Wiktor – Członek Zarządu wraz z Komisją Rewizyjną w składzie: Anna Baran – Przewodnicząca, Dorota Bruch – Zastępca Przewodniczącej, Anna Gryglewicz-Pękala – Członek Komisji. Kolejnym punktem spotkania było omówienie i wybranie nowej nazwy Klubu. Po gorących dyskusjach Rodzice zdecydowali że nasze Stowarzyszenie będzie nosić nazwę Klub Hokejowy Dębica. Została przedstawiona propozycja nowego logotypu Klubu, która została jednogłośnie przyjęta. Omówiona została również wysokość składek członkowskich, które po zaakceptowaniu przez Rodziców zostały ustalone na kwotę 90 zł na pierwsze dziecko na każde kolejne po 50 zł. W międzyczasie Pani Dyrektor MOSiR zabrała głos w prawie remontu lodowiska. Poinformowała rodziców że na czas odbywającego się remontu Urząd Miejski zapewni lodowisko zastępcze, prosiła Rodziców o cierpliwość ponieważ przetarg zostanie dopiero ogłoszony. Kolejne informacje pojawią się we wrześniu. Obiecała ze swojej strony pełną współpracę z nowo powstałym Zarządem Klubu. Kolejnym tematem rozmów było omówienie przez trenera Arkadiusza Burnata tematu zabezpieczenia treningów na innych lodowiskach. Następnie trener Michał Wiktor przedstawił sprawy związane z licencjami i uprawnieniami do startu w rozgrywkach ligowych w zbliżającym się sezonie. Na zakończenie spotkania Prezes – Rafał Wrona poinformował, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania KH Dębica będą systematycznie publikowane na stronie internetowej www.debickihokej.pl. Zapraszamy do zakładki DOŁĄCZ DO NAS, która krok po kroku opisuje sposób przystąpienia do KH Dębica.